Szkolenia miękkie

Temat szkolenia

Doskonalenie kompetencji kierowniczych dla kadry zarządzającej
  2018-04-05
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 5 - 6.04.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

Cel szkolenia

 • Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat roli i funkcji osoby zarządzającej, w tym skuteczności stylów kierowania
 • Praktyczny przegląd technik komunikacji menedżerskiej (wydawanie poleceń, udzielani informacji zwrotnych, prowadzenie rozmów motywujących i korygująco - dyscyplinujących)
 • Pogłębienie wiedzy na temat pozafinansowych czynników wpływających na motywację pracowników oraz możliwości kierownika w ich kształtowaniu

Metoda

 • analizy case studys,
 • prace grupowe i indywidualne,
 • dyskusje moderowane,
 • testy autodiagnostyczne,
 • symulacje,
 • techniki coachingowe,
 • odgrywanie ról.

Wykładowca

Psycholog organizacji i pracy, trener, konsultant, przez 10 lat wykładowca Uniwersytetu SWPS, członek International Project Management Association. Facylitator Clean Coaching Process i współzałożycielka marki Clean Dynamics. Certyfikowany diagnosta potencjału przywódczego ILM72  oraz siły i odporności psychicznej MTQ48.

Specjalizuje się w szkoleniach oraz działaniach doradczych w obszarze jakości zarządzania oraz kompetencji menedżerskich (w tym podejścia projektowego), jakości obsługi  Klientów oraz kompetencji interpersonalnych (komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów itp., jako bazowe umiejętności wzmacniające efektywność osobistą w sytuacjach zawodowych i osobistych). Zrealizowała ponad 16 tysięcy godzin szkoleniowych, w tym ponad 5 tysięcy godzin warsztatów z zakresu kierowania zespołami oraz ponad 4 tysiące godzin z zakresu kompetencji społecznych.

Program szkolenia

Moduł I: Zagadnienia ogólne dotyczące kierowania

 • Proces kierowania zespołem w praktyce.
 • Pięć głównych funkcji kierownika i funkcje kierownicze: Kluczowe reguły planowania, organizowania, kierowania, motywowania i zarządzania informacją.
 • Co oznacza skuteczne realizowanie funkcji kierownika?
 • Trójkąt jakości działań kierownika. Niezbędna wiedza i umiejętności.

Moduł II: Budowanie zespołu: Skuteczność stylów kierowniczych

 • Budowanie zespołu: Pięć kroków do sukcesu.
 • Określanie oczekiwań wobec współpracy w zespole (expose szefa).
 • Praktyczny przegląd stylów kierowania.
 • Wpływ preferowanego stylu kierowania na motywację pracowników. Silne strony i obszary doskonalenia.
 • Dopasowanie stylu kierowania do sytuacji i poziomu dojrzałości zawodowej podwładnych.

Moduł III: Motywujące narzędzia budowania relacji przełożony-podwładny

 • Czynniki (de)motywacji w Instytucji. Rola kierownika w kształtowaniu czynników sprzyjających energii efektywności.
 • Warunki stwarzające poczucie bezpieczeństwa w zespole: Co nam mówi neuronauka?
 • Komunikacja motywująca: Udzielanie informacji zwrotnych, przekazywanie informacji trudnych.
 • Rozpoznawanie głównych motywów pracowników: Identyfikacja kluczowych potrzeb i sposoby ich zaspakajania w Urzędzie.
 • Motywowanie w sytuacjach trudnych (rozmowy motywujące oraz korygująco-dyscyplinujące) – analiza przypadków i praktyczny aspekt rozmów.

Moduł IV: Osobiste podsumowanie

 • Potencjał przywódczy przełożonego a lojalność i zaangażowanie pracowników. Pięć poziomów przywództwa. Liderzy, za którymi idą ludzie.
 • „Mój indywidualny plan rozwoju”.

Cena szkolenia

1100 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 22.03.2018 r.
1140 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 23.03.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • udział w 2 - dniowym szkoleniu,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad. 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Doskonalenie kompetencji kierowniczych dla kadry zarządzającej

2018-04-05    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji