Szkolenia miękkie

Temat szkolenia

Efektywne techniki sprzedaży – szkolenie dla początkujących
  2018-05-17
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Mercure Grand, ul. Krucza 28, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 17 - 18.05.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z technikami sprzedaży
 • Przedstawienie podstawowych zasad rozmowy telefonicznej z klientem
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi etapami rozmowy handlowej 
 • Zwiększenie efektywności w sprzedaży
 • Wzmocnienie relacji z klientem
 • Zwiększenie motywacji handlowców w pozyskiwaniu klientów
 • Zbudowanie wizerunku profesjonalnego handlowca

Metoda

Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

 • Wykład
 • Prezentacja Power point
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach z danej branży
 • Odgrywania ról i scenki sprzedażowe
 • Studium przypadku
 • Testy auto diagnostyczne
 • Prezentacje audio i video

Wykładowca

Psycholog, pedagog, trener, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, obsługi klienta oraz technik sprzedaży. Prowadzi szkolenia od 14 lat,  przeszkolił ponad 10 000 osób. Tworzy, koordynuje i prowadzi projekty szkoleniowe skierowane dla administracji publicznej , instytucji rządowych i pozarządowych oraz sektora prywatnego.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla Bank PKO SA, Radio E-ska, BZWBK Warszawa, Polisa SA, Nordea Bank Polska SA, Ikea, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, urzędy miast, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Swoją wiedzę zdobywał na uczelniach polskich i zagranicznych. Obronił przewód doktorski w zakresie psychologii na Międzynarodowym Uniwersytecie Otwartym w Kijowie przy Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie, Wyższą Szkołę Psychologii przy Rosyjskiej Akademii Nauk, Akademię Humanistyczno Ekonomiczną w Łodzi, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie i Oxford Cognitive Teraphy Centre, Studium Terapii Motywującej, Europejską Akademię Psychologii Integracyjnej, International Institute NLP@More.

Program szkolenia

Moduł 1. Tożsamość handlowca

 • Tożsamość zawodowa profesjonalnego handlowca
 • Niezbędne kompetencje i zasoby handlowca
 • Kreowanie i utrzymywanie wizerunku profesjonalnego handlowca
 • Uwaga!!! pułapki osobowościowe
 • Podsumowanie modułu drugiego

Moduł 2. Sztuka motywującej komunikacji z klientem

 • Komunikacja werbalna, niewerbalna
 • Pytania motywujące
 • Odzwierciedlenia wzmocnione, dwustronne, ze zmianą sensu
 • Aktywne słuchanie
 • Dowartościowanie
 • Podsumowanie
 • Etykieta biznesowa

Moduł 3. Typologia klienta a techniki sprzedaży towarów i usług 

 • Typologia zachowań klienta
 • Presja relacji
 • Presja zadania
 • Analiza i klasyfikacja zachowań
 • Style i domieszki zachowań
 • Dostosowanie  technik sprzedaży do typologii zachowań klienta
 • Organizacji przestrzeni a typologia zachowań klienta

Moduł 4. Profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż  poprzez  rozmowę telefoniczną

 • Podstawy telefonicznej obsługi klienta i sprzedaży usług i towarów.
 • Jak mówić aby zainteresować klienta?
 • Co mówić aby zawrzeć pozytywną transakcję?
 • Dlaczego warto uśmiechać się przez telefon?
 • Jak zarazić klienta pozytywnymi emocjami?
 • Ile masz czasu na rozmowę telefoniczną z klientem?
 • Jak się przygotować do rozmowy?
 • Jak zbudować scenariusz rozmowy telefonicznej

Moduł 5. Techniki sprzedaży w rozmowie handlowej

 • Budowanie zaufania Klienta
 • Diagnoza potrzeb i zadawanie pytańwzmacnianie stanu zainteresowania
 • Prezentacja korzyści  - jak prezentować produkt aby klienci kupowali
 • Radzenie sobie z obiekcjami – jak zamieniać obiekcje klienta w potencjał zakupowy
 • Zamknięcie rozmowy  - jak zamykać rozmowy handlowe z radością po obu stronach

Moduł 6. Uzupełniające techniki sprzedaży

 • Przyciągnięcie uwagi
 • Pytanie o potrzebę
 • Przeformułowanie obiekcji klienta
 • Diagnoza potrzeb
 • Badanie potencjału zakupowego klienta
 • Praca z katalogiem, ulotkami
 • Aktywne słuchanie
 • Zamykanie sprzedaży

Cena szkolenia

1100 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 3.05.2018 r.
1140 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 4.05.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Efektywne techniki sprzedaży – szkolenie dla początkujących

2018-05-17    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji