Prawo administracyjne

Temat szkolenia

RODO - Zmiany w ochronie danych osobowych
  2018-04-26
   WROCŁAW

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław
Termin: 26 - 27.04.2018 r. Godziny: 10:00 - 16:00

Adresaci szkolenia

Pracownicy sektora publicznego i prywatnego, osoby przetwarzające dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów, kierownicy jednostek, administratorzy danych osobowych.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych wynikających z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym nowych zasad przetwarzania danych osobowych.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, omówienie wymaganej ustawowo dokumentacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, wspólnik w jednej z kancelarii prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla instytucji publicznych m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Teatru Polskiego w Warszawie, Urzędu m.st. Warszawy. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej (AIPPI).

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych.  

2. Omówienie podstawowych zagadnień polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Charakter prawny rozporządzeń unijnych i ich wpływ na prawo krajowe.

3. Czego dotyczy rozporządzenie? Jaki jest przedmiot ochrony i cele? Kiedy, do jakich sytuacji będzie miało zastosowanie rozporządzenie? Terytorialny zakres zastosowania.

4. Jak rozporządzenie rozumie takie pojęcia jak dane osobowe, przetwarzanie, zbiór danych, zgoda czy naruszenie ochrony danych osobowych?

5. Omówienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.

6. Pojęcie zgodności przetwarzania z prawem.

7. Warunki wyrażenia zgody w tym dziecka.

8. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych, w tym tzw. danych wrażliwych.

9. Omówienie praw osób, których dane dotyczą. Zasada przejrzystości, obowiązek informacyjny, prawo dostępu.

Dzień 2

10. Sprostowanie i usuwanie danych. Prawo do ograniczenia przetwarzania czy przenoszenia danych.

11. Na czym polega prawo sprzeciwu osoby której dane dotyczą?

12. Prawo UE lub państw członkowskich do ograniczania uprawnień wynikających z rozporządzenia. W jakie zakresie i na jakich zasadach można to robić?

13. Omówienie obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego. Bezpieczeństwo przetwarzania.

14. Pojęcie inspektora ochrony danych. Kodeksy postępowania.

15. Przekazywanie danych do państw trzecich.

16. Organ nadzorczy. Niezależność. Warunki dotyczące członków organu. Zasady ustanawiania organu. Właściwość, zadania i uprawnienia organu. Sprawozdanie z działalności. Współpraca pomiędzy organami. Wymiana informacji.

17. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje. Co kryje się pod określeniami takimi jak prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, możliwości wystąpienia przeciwko organowi nadzorczemu, administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu? Prawo do odszkodowania.

18. Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji. Dostęp do dokumentów urzędowych, przetwarzanie w kontekście zatrudnienia, do celów archiwalnych, kościoły i związki wyznaniowe. Obowiązek zachowania tajemnicy.

Cena szkolenia

1150 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 12.04.2018 r.
1190 zł - cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 13.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • certyfikaty dla uczestników,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

RODO - Zmiany w ochronie danych osobowych

2018-04-26    WROCŁAW


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu

Nasi Klienci

Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji