Szkolenia miękkie

Temat szkolenia

Skuteczna komunikacja interpersonalna
  2020-05-20
   Szkolenie online

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie online
Termin: 20-21.05.2020 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

 

Cel szkolenia

 • wyposażenie uczestników w wachlarz kompetencji niezbędnych do odnoszenia sukcesów komunikacyjnych na polu zawodowym oraz osobistym,
 • poznanie technik asertywnej komunikacji,
 • umiejętne porozumiewanie się w warunkach konfliktu,
 • umiejętność zastosowania komunikacji niewerbalnej w budowaniu właściwych relacji międzyludzkich,
 • właściwe rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji na podstawie prowadzenia analiz komunikacji.

Wykładowca

Trener Umiejętności Poznawczych, psychopedagog, absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczony wykładowca z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wystąpień publicznych i autoprezentacji. Autorka książki „Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała” (Wyd. Samo Sedno 2014 r.). Realizowała projekty szkoleniowe m. in. dla: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, PZU S.A., GetInBank Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Agencji Rozwoju Mazowsza, AISCE Poland, Luxin Deweloper, Coca – Cola. 

Program szkolenia

1. Umiejętne słuchanie kluczem do sukcesu:

 • bariery w efektywnej komunikacji,
 • mit Mehrabiana w zestawieniu z najnowszymi badaniami w zakresie komunikacji,
 • aktywne słuchanie,
 • różne rodzaje komunikatów, jak je konstruować i jak się nimi posługiwać (m.in.: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie czy chwalenie w celach manipulacyjnych).

2. Asertywna komunikacja:

 • czym jest asertywna komunikacja,
 • rozpoznawanie stylów komunikacyjnych rozmówcy i dostosowanie się do niego,
 • zachowania bierne, agresywne, bierno-agresywne oraz asertywne,
 • asertywne techniki w komunikacji: zdarta płyta, jujitsu, potwierdzenie negatywne.

3. Efektywne porozumiewanie się w warunkach konfliktu:

 • rodzaje konfliktów oraz fazy konfliktu,
 • skuteczna komunikacja w sytuacji konfliktu,
 • obrona przed atakiem werbalnym - cechy dobreo rozmówcy,
 • asertywna odmowa w sytuacjach konfliktowych,
 • asertywne reagowanie na krytykę.

4. Mowa ciała oraz inne elementy komunikacji niewerbalnej:

 • co oznaczają poszczególne gesty,
 • zastosowanie zaawansowanej  komunikacji niewerbalnej w celu budowania relacji międzyludzkich,
 • na co zwrócić uwagę przy analizie sygnałów niewerbalnych,
 • techniki dostosowania się do rozmówcy z uwzględnieniem teorii osobowości,
 • po jakich składnikach komunikacji niewerbalnej można rozpoznać kłamstwo i manipulację.

 5. Mój rozwój osobisty w zastosowaniu skutecznej komunikacji interpersonalnej:

 • wystąpienie przed kamerą,
 • analiza materiałów z komentarzem eksperckim pod względem zastosowania poznanych metod na szkoleniu,
 • wskazanie technik właściwego zastosowania komunikacji interpersonalnej w dalszym rozwoju osobistym.

Cena szkolenia

700,00 zł - cena szkolenia zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Skuteczna komunikacja interpersonalna

Termin i miejsce szkolenia:     2020-05-20    Szkolenie online


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji