Szkolenia miękkie

Temat szkolenia

Wystąpienia publiczne
  2020-09-07
   WARSZAWA

Miejsce i termin szkolenia

WARSZAWA (Centrum), Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51
Termin: 7-8.09.2020 r. Godziny: 10:00 - 16:00 

sala g bufet sala f

Metoda

Dyskusje moderowane, gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, techniki twórczego rozwiązywania problemów - burza mózgów.

 

Wykładowca

Trener Umiejętności Poznawczych, psychopedagog, absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczony wykładowca z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wystąpień publicznych i autoprezentacji. Autorka książki „Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała” (Wyd. Samo Sedno 2014 r.). Realizowała projekty szkoleniowe m. in. dla: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, PZU S.A., GetInBank Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Agencji Rozwoju Mazowsza, AISCE Poland, Luxin Deweloper, Coca – Cola.

Program szkolenia

1. Jak zafascynować i oczarować swoich słuchaczy.

 • storytelling czy dowcip, czyli jak dopasować formę prezentacji do grupy słuchaczy i sprawić, by nigdy nie zapomnieli tego wystąpienia;
 • słuchowiec, kinestetyk czy wzrokowiec - kiedy obrazy, kiedy dźwięki, a kiedy gesty i ruch może okazać się pomocy w budowaniu napięcia, zainteresowania i uwagi pośród słuchaczy;
 • budowanie autorytetu i wiarygodności jako element owocnego wystąpienia.

2. Skuteczne zarządzanie komunikacją niewerbalną oraz ukierunkowanie uwagi słuchaczy na konkretny przekaz.

 • gesty, które sprawią, że każdy będzie słuchał z zainteresowaniem;
 • świadome i nieświadome używanie gestów podczas wystąpień - jak panować nad swoim ciałem, by dobrze się zaprezentować i nie wyglądać "sztucznie";
 • rola autoprezentacji w wystąpieniach publicznych - najczęstsze błędy których warto unikać oraz lista kontrolna, która pozwoli zbudować wizerunek profesjonalisty;
 • jak dostosować parajęzyk do rodzaju wystąpienia - ćwiczenie emisji głosu;
 • co to jest syntonia i jak ją wykorzystać w przemówieniach i wypowiedziach na forum grupy.

3. Prezentacje multimedialne, gadżety i inne dodatki - jak projektować wystąpienia, by inni chcieli słuchać.

 • jak wykorzystać leading w prezentacjach;
 • angażowanie słuchaczy do udziału w prezentacji i korzyści z tego płynące;
 • metoda tworzenia ciekawych slajdów, by nie uśpić swojej publiczności;
 • jak ożywić słuchaczy po długim monologu lub ważnych treściach merytorycznych.

4. Co można zrobić w 5 minut - tak mało czasu, a maksimum korzyści.

 • technika pięciu kroków - jak w 5 minut zbudować profesjonalne wystąpienie, by potem z powodzeniem wygłosić je z pamięci;
 • technika WRZ - budowanie szybkich i krótkich przekazów, które sprawiają, że każda, nawet najkrótsza wypowiedź pozostaje w pamięci na długo;
 • technika WDJ - budowanie napięcia poprzez wykorzystanie czasu jako elementu komunikacji ze słuchaczami;
 • prezentacja przed kamerą - co sobą reprezentuję, jak się postrzegam, a jak widzą mnie inni.

5. Trema jako motywator do działania - jak ją produktywnie wykorzystać na swoją korzyść.

 • wykorzystanie technik wizualizacji w celu poskromienia tremy;
 • metoda trójkąta - jak rozplanować przestrzeń, by nie było straszne żadne audytorium, a stres nie zakłócał planowanego wystąpienia;
 • sekrety znanych postaci i jak radzą sobie z tremą;
 • kinezjetyka - jak w 2 minuty sprawić, by za pomocą użycia odpowiednich gestów stres stał się motywatorem zamiast blokady.

Cena szkolenia

1140 zł - cena szkolenia zawiera:

 • udział w 2 - dniowym szkoleniu,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad. 

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Zgłoszenie na szkolenie

(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszam udział w szkoleniu: Wystąpienia publiczne

Termin i miejsce szkolenia:     2020-09-07    WARSZAWA


ZgłaszającyOsoba kontaktowaOsoby zgłoszone na szkolenie

Liczba osób zgłoszonych
Koszt na osobę (PLN)
Koszt do zapłaty (PLN)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.

Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z wniesienia opłaty.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.

Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

 

+
=

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji