Doradztwo

Doradztwo

DORADZTWO -  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Proponujemy również ofertę doradztwa w zakresie zamówień dla zamawiających i wykonawców.

Doradztwo dla zamawiających:

  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z formularzami ofertowymi i projektem umowy
  • opinie prawne
  • odpowiedzi na zapytania do specyfikacji
  • reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
  • doradztwo w siedzibie zamawiającego (np. analiza złożonych ofert, audyt postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)

Doradztwo dla wykonawców:

  • opinie prawne
  • zapytania do specyfikacji
  • odwołania

doradztwo w siedzibie wykonawcy (m.in. pomoc w przygotowaniu oferty) lub zamawiającego (m.in. analiza ofert konkurencji pod kątem ich odrzucenia). 

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji