O nas

O nas

Firma ACC Training & Consulting Group prowadzi działalność szkoleniową od 2007 roku, jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, została również wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00335/2010.

Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do administracji rządowej i samorządowej. Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte (wewnętrzne) z następujących zagadnień:

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • FINANSE PUBLICZNE
 • PRAWO PRACY
 • KOMPETENCJE OSOBISTE
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ ?

 • wysokiej klasy wykładowcy, praktycy, mogący poszczycić się wieloma publikacjami
 • małe grupy szkoleniowe liczące do 15 osób,
 • wysoki standard sal szkoleniowych
 • atrakcyjna forma zajęć, interaktywny wykład w oparciu o prezentację multimedialną, liczne przykłady z praktyki, ćwiczenia, panel dyskusyjny
 • możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji
 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
 • kontrola jakości szkoleń poprzez odpowiednio opracowane ankiety i raporty
 • przygotowywanie testów na życzenie Klienta
   

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy:

 • wybór tematu szkolenia
 • dostosowanie programu szkolenia do oczekiwań Klienta
 • wybór właściwej metody szkolenia
 • sprawdzenie poziomu zaawansowania grupy docelowej

Proponowane przez nas programy szkoleniowe stanowią wyjściowy materiał do prac nad kształtem konkretnych projektów szkoleniowych. Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem wypracujemy optymalny program,  który zaspokoi zróżnicowane potrzeby szkoleniowe uczestników. Wiemy, że dobry projekt szkoleniowy może powstać jedynie po konsultacji z Klientem i w ścisłej z nim współpracy.

Poprzez takie działania umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń optymalne warunki doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy, spełniając ich specyficzne wymagania.

DORADZTWO PRAWNE -  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Proponujemy również ofertę doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców.

Doradztwo prawne  dla zamawiających:

 • opracowanie specyfikacji warunków zamówienia wraz z formularzami ofertowymi i projektem umowy
 • opinie prawne
 • odpowiedzi na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
 • reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
 • doradztwo w siedzibie zamawiającego lub online (np. analiza złożonych ofert, audyt postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)

Doradztwo prawne dla wykonawców:

 • opinie prawne
 • zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
 • odwołania
 • doradztwo prawne w siedzibie wykonawcy lub online (m.in. pomoc w przygotowaniu oferty).

WYBRANE PROJEKTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZREALIZOWANE DLA

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ:​

 • „Prawo zamówień publicznych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasad zakupu książek dla bibliotek naukowych” – szkolenie wewnętrzne dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej, 25.10.2021r. - referencje,
 • "Nowe Prawo zamówień publicznych - omówienie zmian i nowych rozwiązań" - szkolenia wewnętrzne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 09/2020, 10/2020
 • "Jak startować w przetargach po elektronizacji zamówień publicznych. Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian dlawykonawców" - Grupa MAC S.A. 08/2020
 • "Zamówienia publiczne  z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dla zaawansowanych" - szkolenie wewn. dla Gdańskiego Urzędu Pracy 10/2019
 • "ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO" - szkolenie wewnętrzne dla Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. 11/2018
 • "Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych" szkolenie wewnętrzne dla 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim 6.09.2017 r. - referencje
 • "Zamówienia publiczne z uwzględnieniem planowanych zmian w 2016 roku - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?" szkolenie wewnętrzne 9.09.2016 r. dla Nadleśnictwa Chojnów
 • „Zamówienia publiczne do 30 000 euro w jednostkach sektora finansów publicznych” szkolenie otwarte dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, 13.05.2015 r. - referencje,
 • „Zamówienia publiczne do 30 000 euro - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności ?” szkolenie wewnętrzne dla Kancelarii Senatu, 11.04.2014 r. - referencje,
 • „Zamówienia publiczne po nowelizacji z 29.08.2014 r. w kontekście dyscypliny finansów publicznych” szkolenie wewnętrzne dla Ministerstwa Skarbu Państwa, 23-24.10.2014 r. - referencje,
 • „Zamówienia publiczne po nowelizacji w 2014 r.” szkolenie wewnętrzne dla Agencji Rynku Rolnego, 26.09. i 13.10.2014 r.,
 • „Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych z uwzględnieniem nowelizacji” szkolenie wewnętrzne dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,12-14.05.2014 r.,
 • „Zamówienia publiczne z uwzględnieniem nowelizacji - prawo i praktyka” szkolenie wewnętrzne dla Nadleśnictwa Chojnów, 13.02.2013 r. - referencje,
 • "Błędy w zamówieniach publicznych w świetle wyników kontroli” szkolenie wewnętrzne dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 16.12.2011 r.
 • "Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji od A do Z pod kątem kontroli projektów współfinansowanych w ramach PO KL” szkolenie wewnętrzne dla Województwa Podlaskiego, 22.06.2011 r. - referencje,
 • „Negocjacje w zamówieniach publicznych - warsztaty ( II poziom zaawansowania )” szkolenie wewnętrzne dla Jednostki Wojskowej Nr 2305, 2011 r.,
 • „Negocjacje w zamówieniach publicznych - warsztaty” szkolenie wewnętrzne dla Jednostki Wojskowej Nr 2305, 19.04.2011 r.,
 • „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji" - szkolenie wewnętrzne dla Urzędu Miasta w Sosnowcu 17-18.05.2010 r. - referencje,
 • „ABC Zamówień Publicznych w 2010 r."- szkolenie wewnętrzne dla Urzędu Miasta Zduńska Wola 12-13.05.2010 r. - referencje,
 • „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji - warsztaty dla zamawiających" - szkolenie wewnętrzne dla Instytutu Chemii Przemysłowej 17-18.02.2010 r. - referencje,
 • „Praktyczne aspekty kontroli zamówień publicznych w ramach EFS"- szkolenie wewnętrzne dla Wydziału Kontroli EFS Departamentu Administracji Publicznej MSWiA 23.06.2009 r.,
 • „Najczęstsze błędy i nieprawidłowości występujące przy udzielaniu zamówień publicznych" szkolenie wewnętrzne dla Wydziału Kontroli EFS Departamentu Administracji Publicznej MSWiA 09.06.2009 r.,
 • „Prawo zamówień publicznych w praktyce po nowelizacji" - cykl szkoleń wewnętrznych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (90 osób) 2-3.03.2009, 9-10.03.2009, 4-5.06.2009 r. referencje,
 • „Nowelizacja prawa zamówień publicznych w kontekście zamawiania usług bankowych"  konferencja 6.02.2009 r.
 • „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2008" - szkolenie dla Głównego Urzędu Miar (70 osób) 25-26.11.2008 r.,
 • „Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL 2007-2013 - Jak uniknąć błędów przy projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013" szkolenie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (80 osób) 28-29 sierpnia 2008 r.  

DLA PRZEDSIĘBIORSTW:

 • "ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2017 r." szkolenie wewnętrzne dla WSSE Invest - Park Sp. z o. o. 26-27.09.2017 r.
 • "Zamówienia publiczne po nowelizacji - szkolenie dla wykonawców" szkolenie wewnętrzne dla Węglokoks S.A. 12.04.2017 r. - referencje
 • „Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - szkolenie dla wykonawców” szkolenie wewnętrzne dla Transition Technologies, 21-22.05.2015 r. - referencje,
 • „Jak wygrywać przetargi po nowelizacji w 2013 r. - szkolenie dla wykonawców” szkolenie wewnętrzne dla Przedsiębiorstwa Remontowego "Pak - Serwis", 12.06.2013 r. - referencje,
 • „Zamówienia publiczne po nowelizacji w 2013 r. - szkolenie dla osób kontrolujących” szkolenie wewnętrzne dla Przewozów Regionalnych Sp. z o. o., 8-9.10.2013 r.- referencje,
 • „Jak wygrywać przetargi po nowelizacji w 2013 r. - szkolenie dla wykonawców” szkolenie wewnętrzne dla ATEM Polska Sp. z o. o., 14.08.2013 r.,
 • „Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców" - szkolenie wewnętrzne dla DB SchenkerRail Polska S.A., Warszawa, 4-5.09.2012 r. - referencje,
 • Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców" - szkolenie wewnętrzne dla AVNET Sp. z o. o., Warszawa, 10.05.2012 r.,
 • „Jak wygrywać przetargi - szkolenie dla wykonawców zamówień publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla SHARP Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Warszawa, 26.01.2010 r.- referencje,
 • „Jak wygrywać przetargi po nowelizacji Prawa zamówień publicznych - szkolenie dla wykonawców i dostawców" - szkolenie wewnętrzne dla Iveco Poland Sp. z o.o., Warszawa, 9.04.2010 r.,
 • „Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w kontekście zamawiania usług bankowych" - wystąpienie na konferencji „PKO DLA METROPOLII" organizowanej przez PKO BP i Unię Metropolii Polskich, Pułtusk, 16.01.2009 r.,
 • „Jak wygrywać przetargi? Szkolenie dla wykonawców i dostawców" - szkolenie wewnętrzne dla GTS Energis Sp. z o.o., Warszawa, 26.08.2008 r.,
 • „Jak wygrywać przetargi? Szkolenie dla wykonawców i dostawców" - szkolenie wewnętrzne dla Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Warszawa, 21.07.2008 r.

WYBRANE PROJEKTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU FINANSÓW PUBLICZNYCH ZREALIZOWANE DLA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ:

 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2017 r." - szkolenie wewnętrzne dla Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 27.09.2017 r. - referencje
 • "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych" dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 21.09.2017 r.
 • "Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w 2017 r." - szkolenie wewnętrzne dla Politechniki Rzeszowskiej 17.07.2017 r. - referencje
 • "Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli" - szkolenie wewnętrzne dla Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej 19.05.2017 r. - referencje
 • "Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w roku 2016" - szkolenie wewnętrzne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu 9.02.2016 r. - referencje
 • "Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych" - szkolenie wewnętrzne dla Urzędu Miasta Łodzi 10.03.2017 r. - referencje
 • „Dotacje – ogólna charakterystyka, wnioski o udzielenie, rozliczanie” – szkolenie wewnętrzne dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – termin realizacji : 21-22 grudnia 2015 r –referencje,
 • „Dyscyplina finansów publicznych, odpowiedzialność urzędnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, 6, 13.05.2014 r.- referencje,
 • „Planowanie i zarządzanie ryzykiem" - szkolenie wewnętrzne dla Krajowej Rady Sądownictwa, 22.05.2013 r.
 • „Kontrola zarządcza ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące: wyznaczania celów i zadań oraz mierników ich realizacji w obszarze finansowo-księgowym i ekonomicznym w powiązaniu z budżetem zadaniowym, planowania, ewidencji zdarzeń gospodarczych, sprawozdawczości oraz Zarządzanie ryzkiem w jednostce sektora finansów publicznych – agencji wykonawczej" - szkolenie wewnętrzne dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 2.10.2012 r.- referencje,
 • „Kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych nieprawidłowości w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli" - szkolenie wewnętrzne dla Głównego Urzędu Miar, 24.09.2012 r.,
 • „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, umowy o zamówienia publiczne, kontrola zarządcza w obszarze finansowym, dotacje celowe i podmiotowe" - szkolenie wewnętrzne dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 22-23.05.2012 r.,
 • „Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy" - szkolenie wewnętrzne dla Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 21.05.2012 r.- referencje,
 • „Najnowsze zmiany w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2012 r.” szkolenie wewnętrzne dla Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 23.04.2012 r.,
 • „Klasyfikacja wydatków strukturalnych po zmianach w opisie kodów sprawozdania Rb_WSa i RB-WSb za 2011 r." - szkolenie wewnętrzne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, 29.03.2012 r.- referencje,
 • „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych” szkolenie wewnętrzne dla Krajowej Rady Sądownictwa, 18-19.01.2012 r.
 • „Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli” szkolenie wewnętrzne dla Krajowej Rady Sądownictwa, 19.12.2011 r. - referencje,
 • „Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w latach 2011-2012. Zmiany w opisie kodów oraz sprawozdawczość”szkolenie wewnętrzne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, 14.12.2011 r. - referencje,
 • „Najnowsze zmiany w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Finansów publicznych 2011/2012 z uwzględnieniem specyfiki i roli WUP jako Jednostki Pośredniczącej PO KL” szkolenie wewnętrzne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu , 22.11.2011 r.,
 • „Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej z uwzględnieniem specyfiki celów i zadań jednostki samorządu terytorialnego” szkolenie wewnętrzne dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wawer , 26.10.2011 r.- referencje,
 • „Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym” szkolenie wewnętrzne dla Starostwa Powiatowego w Staszowie, 31.05.2011 r. - referencje,
 • „Świadectwa Pracy oraz świadczenia dla pracowników po zmianach w 2011 r.” szkolenie wewnętrzne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 30.05.2011 r. - referencje,
 • „System wyznaczania celów i zadań oraz zarządzanie ryzykiem w samorządowych jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do wymogów ustawy o finansach publicznych” szkolenie wewnętrzne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 11-12.04.2011 r. - referencje,
 • „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla Urzędu Morskiego w Gdyni, 8.11.2010 r.- referencje,
 • „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego" - szkolenie wewnętrzne dla Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 2010 r.- referencje,
 • „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy, 5.11.2010 r.- referencje,
 • „Kontrola zarządcza w jednostkach finansów publicznych z uwzględnieniem zmian w ustawie o finansach publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa, 26.10.2010 r. - referencje,
 • „Kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ryzyka i samooceny kontroli zarządczej" - szkolenie wewnętrzne dla Zarządu Terenów Publicznych, Warszawa, 8.9.2010 r. - referencje,
 • „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla Kancelarii Sejmu, Warszawa 16.07.2010 r.,
 • „Finanse publiczne w praktyce w 2010 r."- szkolenie wewnętrzne dla Powiatowego Urzędu w Chorzowie 24-25.05.2010 r.- referencje,
 • Nowa ustawa o finansach publicznych w praktyce" szkolenie wewnętrzne dla Agencji Rynku Rolnego Warszawa 14.05.2010 r.,
 • „Finanse publiczne w praktyce - nowa ustawa o finansach publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 18-20.11.2009 r.- referencje,
 • „Kontrola zamówień publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 30.11 i 1.12. 2009 r.- referencje,
 • „Nowa ustawa o finansach publicznych"- szkolenie wewnętrzne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 3.12.2009 r, oraz Miasta Stołecznego Warszawa 21 grudnia 2009 r
 • „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych" - 29.09.2009 r. Warszawa (szkolenie otwarte)
 • „Finanse publiczne w praktyce - nowa ustawa o finansach publicznych" - 16-18.09.2009 r., Zakopane (szkolenie otwarte)
 • „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ochrona danych osobowych - wybrane zagadnienia" szkolenie wewnętrzne dla Wydziału Kontroli EFS Departamentu Administracji Publicznej MSWiA 29.05.2009 r.
 • „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - szkolenie wewnętrzne dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 16.12.2008 r.

WYBRANE PROJEKTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KOMPETENCJI OSOBISTYCH ZREALIZOWANE DLA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ:

 • "Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów oraz etyka w służbie cywilnej" szkolenie wewnętrzne dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców 26.10.2017 r.
 • „Skuteczna komunikacja interpersonalna” – szkolenie wewnętrzne dla Kancelarii Senatu, data realizacji: 25 lutego 2016 r. – referencje
 • „Etyka w administracji publicznej. Przeciwdziałanie korupcji" - szkolenie otwarte dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy, 27.02.2015 r.- referencje,
 • „Skuteczne techniki i strategie negocjacyjne" - szkolenie wewnętrzne dla P.P.U.H. Horus - Energia Sp. z o. o., 16-17.05.2014 r.,
 • „Etyka publicznych służbach zatrudnienia" - szkolenie wewnętrzne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, 20-21.02.2014 r.- referencje,
 • „Etyka zawodowa pracowników administracji samorządowej" - szkolenie wewnętrzne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 15.12.2010 r.- referencje

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji